Vasansi Leheriya Patola Lehenga

Vasansi Leheriya Patola Lehenga

Vasansi Leheriya Patola Lehenga

Price: INR 28,500

Buy it online on Vasansi Jaipur website